Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΡΟΜΙΑΣ συμμετέχει στο 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ψυχικής Υγείας των ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ & Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ

Το Γραφείο Ιδεών & Επιτυχίας του πρώτου Κέντρου Δημιουργικής Σταδιοδρομίας στη Χώρα μας, συμμετέχει στο 1 ο Φεστιβάλ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ πουέχει τίτλο «Όταν Συνάντησα Εμένα», και το διοργανώνει το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ (Κέντρο Θεραπευτικής Συμβουλευτικής) σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ(Ελληνική Εταιρία ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής Συμβουλευτικής), Σάββατο & Κυριακή 2 & 3 Μαρτίου 2024 – Παπανικολή 146, στο Χαλάνδρι, […]